(55) Hermelink,F. - Hermelink,F.
vijf om twee, 21-08-2007


Deze week werd er in de chat gesproken over de 5 om 2 naar aanleiding van de partij van Lemmen - Boomstra. Hermelink heeft over de 5x2 ooit een verrassend stukje geschreven in het WK boek 1988. Omdat ik daarvan voor het clubblad van Troesoe ooit een kleine bewerking had gemaakt, beloofde ik een paar chatters het artikel te plaatsen op het forum (het WK boek heb ik helaas niet meer).

------------------

Wat schuift het - jaargang 1 - nummer 4 - september 1999

Vijf om twee eindspel

Tijdens het ORDINA open 1999 raakte ik naar aanleiding van een partij, die mij ontschoten is, in gesprek met een aantal spelers over de vijf om twee. Alex Mathijssen wist de oplossing niet, Frank Barten kwam met één variant, zelfs Schwarzman moest volstaan met het antwoord: “dat is toch allemaal bekend”. Ik wist van trainingen dat Frans Hermelink zich ooit heeft bezig gehouden met het comprimeren van de vijf om twee theorie in een handzaam A-5’je. Ik ben op zoek gegaan naar dit A-5’je en kon niet bedenken waar ik de theorie op korte termijn vandaan moest halen, totdat die ik in het WK boek 1988 tegen kwam.

Ik laat Frans Hermelink aan het woord:
“Is de materie omtrent de 5x2 dammeneindspelen zo ondoorgrondelijk en ontoegankelijk voor ‘gewone’ dammers als velen het doen voorkomen? Stellig niet! De oplossing die Van Kesteren in 1941 bedacht, is bij mijn (FH) weten nimmer in een gerespecteerd damblad verschenen. Het feit dat een reeks van auteurs er nadien een hoop onzin aan heeft toegevoegd , wijst er op dat zijn prestatie wellicht niet uitblonk door overzichtelijkheid en logica. Keller vertrouwde mij eens toe dat Van Kesteren’s versie op een half kantje kon worden samengevat!”.


Hermelink gebruikt vervolgens drie diagramstanden om de theorie uit te leggen De diagrammen beschrijven de stadia die wit achtereenvolgens dient te doorlopen. Het uiteindelijke doel is dat wit de middellijn verovert. De diagrammen staan hieronder afgebeeld.
1.48-31 46-32 2.31-42 32-46 3.42-48
46-23
[ 3...46-14 4.47-20 14x25 5.15-10 5x11 6.6x39 25x43 7.48x39 ]
4.15-10 5x14 5.47-41 23x46 6.48-37 46x11 7.6x5
2-0 (1.01/1.01)